لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، سه شنبه، 25 تیر 1398 - 12:35
EN
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

مخفف LCD

Liquid Crystal Display

نمایشگر کریستال مایع تلفیقگر الکتریکی-نوری است که به صورت صفحه نمایشگر نازک و تخت وجود دارد و در آن واحدهای رنگ یا پیکسل‌های مونوکروم در برابر منبع نور یا بازتابنده به ردیف قرار گرفته‌اند.
LCD