لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، سه شنبه، 4 تیر 1398 - 20:32
EN
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

CPO
مخفف عبارت CPO
Chief Procurement Officer
مدیر ارشد تدارکات از مدیران ارشد ا...
TCP
مخفف عبارت TCP
Transmission Control Protocol
قرارداد هدایت انتقال، یا TCP که هم...
BGP
مخفف عبارت BGP
Border Gateway Protocol
پروتکل دروازه‌ای مرزی یا بی‌جی‌پی ...
UNIDO
مخفف عبارت UNIDO
The United Nations Industrial Development Organizati ...
سازمان توسعهٔ صنعتی سازمان ملل متح...
RDF
مخفف عبارت RDF
Resource Description Framework
آردی‌اف یا چارچوب توصیف منابع (RDF...
PSI
مخفف عبارت PSI
The Physics Society of Iran
اجمن فيزیک ایران در سال ۱۳۱۰ تشکیل...
USSD
مخفف عبارت USSD
Unstructured Supplementary Service Data
USSD یک روش ارسال پیام در شبکه GSM...
ETSI
مخفف عبارت ETSI
European Telecommunications Standards Institute
موسسه اروپایی استانداردهای ارتباط ...