لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، سه شنبه، 26 شهریور 1398 - 07:05
EN
مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف CAS

Complex Adaptive Systems

سامانه‌های پیچیدهٔ تطبیقی یا سیستم‌های پیچیدهٔ تطبیقی (CAS) به دسته‌ای خاص از سامانه‌های پیچیده گفته می‌شود که صفات تطبیقی بودن را هم دارا باشند.
CAS