لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، سه شنبه، 25 تیر 1398 - 13:16
EN
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

مخفف FBF

Follow Back Friday

وقتی کاربر از دیگران می‌خواهد در ازای دیدن و لایک کردن عکس، فالو متقابل شوند.
FBF