مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف L4L

Like For Like

در اینستاگرام، در حقیقت با استفاده کردن از این اصطلاح شما به دیگران می‌فهمانید که چنانچه پست شما را لایک کنند، شما نیز در پاسخ آنها را لایک خواهید کرد.
L4L
ارسال نظر

ارسال نظر