لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، سه شنبه، 4 تیر 1398 - 14:14
EN
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

مخفف GAA

Gay Activists Alliance

اتحادی فعالان همجنس گرایان (GAA) در 21 دسامبر 1969 در شهر نیویورک، تقریبا شش ماه پس از شورش های استونوال، توسط اعضای مخالف جبهه آزادی جبهه (GLF) تاسیس شد.
GAA