مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف GLF

Gay Liberation Front

جبهه آزادی هم‌جنس‌باز (GLF) نام تعدادی از گروه‌های آزادسازی همجنسگرا بود، که نخستین آن در سال 1969 در نیویورک شکل گرفت، بلافاصله پس از شورش‌های سنگوول، که پلیس با تظاهر کنندگان همجنسگرا روبرو شد.
GLF
ارسال نظر

ارسال نظر