لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، سه شنبه، 4 تیر 1398 - 14:02
EN
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

مخفف GLF

Gay Liberation Front

جبهه آزادی هم‌جنس‌باز (GLF) نام تعدادی از گروه‌های آزادسازی همجنسگرا بود، که نخستین آن در سال 1969 در نیویورک شکل گرفت، بلافاصله پس از شورش‌های سنگوول، که پلیس با تظاهر کنندگان همجنسگرا روبرو شد.
GLF