لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، پنجشنبه، 24 آبان 1397 - 20:45
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

مخفف CHRO

Chief Human Resources Officer

مدیر ارشد منابع انسانی (CHRO) یا مدیر منابع انسانی، از مدیران ارشد اجرایی یک شرکت بشمار می‌آید، که مسئولیت کلیه فعالیت‌ها و خط مشی‌های مربوط به کارکنان شرکت را بر عهده دارد. مدیر منابع انسانی در زمینه جذب نیروی انسانی، آموزش کارکنان جدید، مهندسی فرایندهای سازمانی، ارزیابی عملکرد و رتبه‌بندی کارکنان فعالیت می‌نماید.

رئیس منابع انسانی یا مدیر منابع انسانی، در بیشتر شرکت‌ها، در بالاترین رتبه مدیریت منابع انسانی قرار دارد و به طور مستقیم به مدیر عامل گزارش می‌دهد و با هیئت مدیره همکاری می‌کند. در بعضی شرکت‌ها، مدیر منابع انسانی، از اعضای اصلی هیئت مدیره محسوب می‌شود.
CHRO