لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، پنجشنبه، 3 اسفند 1396 - 02:32

مخفف ME2

Me Too

کلمه ME2 بیشتر در چت یا مسیج ها استفاده می شود. که به معنای منم همینطور می باشد.
ME2