لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، جمعه، 27 مهر 1397 - 00:23
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

مخفف ME2

Me Too

کلمه ME2 بیشتر در چت یا مسیج ها استفاده می شود. که به معنای منم همینطور می باشد.
ME2