لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، سه شنبه، 22 آبان 1397 - 23:54
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

مخفف THX

Thank You

کلمه THX بیشتر در چت یا مسیج ها استفاده می شود. که به معنای ممنونم می باشد.
THX