لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، يكشنبه، 29 بهمن 1396 - 21:55

مخفف THX

Thank You

کلمه THX بیشتر در چت یا مسیج ها استفاده می شود. که به معنای ممنونم می باشد.
THX