لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، پنجشنبه، 30 فروردین 1397 - 21:54

مخفف THX

Thank You

کلمه THX بیشتر در چت یا مسیج ها استفاده می شود. که به معنای ممنونم می باشد.
THX