لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، سه شنبه، 1 اسفند 1396 - 05:13

مخفف TQ

Thank You

کلمه TQ بیشتر در چت یا مسیج ها استفاده می شود. که به معنای متشکرم می باشد.
TQ