لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، پنجشنبه، 24 آبان 1397 - 05:15
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

مخفف TQ

Thank You

کلمه TQ بیشتر در چت یا مسیج ها استفاده می شود. که به معنای متشکرم می باشد.
TQ