لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، جمعه، 31 فروردین 1397 - 07:34

مخفف TQ

Thank You

کلمه TQ بیشتر در چت یا مسیج ها استفاده می شود. که به معنای متشکرم می باشد.
TQ