لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، دوشنبه، 26 آذر 1397 - 01:29
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

مخفف SRY

Sorry

کلمه SRY بیشتر در چت یا مسیج ها استفاده می شود. که به معنای متأسفم یا پوزش میخواهم می باشد.
SRY