لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، پنجشنبه، 30 فروردین 1397 - 21:50

مخفف SRY

Sorry

کلمه SRY بیشتر در چت یا مسیج ها استفاده می شود. که به معنای متأسفم یا پوزش میخواهم می باشد.
SRY