مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف ppe

Personal Protective Equipment

درسازمان آتشنشانی مورد استفاده قرار میگیرد و به معنی تجهیزات انفرادی است
ppe
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود