لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، سه شنبه، 4 تیر 1398 - 13:31
EN
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

USAID
مخفف عبارت USAID
United States Agency for International Development
نمایندگی ایالات متحده برای توسعه ب...
USPIS
مخفف عبارت USPIS
United States Postal Inspection Service
سرویس بازرسی پستی ایالات متحده (US...
GPO
مخفف عبارت GPO
Government Printing Office
دفتر چاپ دولت ایالات متحده آمریکا(...
NIMA
مخفف عبارت NIMA
National Imagery and Mapping Agency
آژانس ملی تصویربرداری و نقشه‌نگاری
USPTO
مخفف عبارت USPTO
United States Patent and Trademark Office
اداره ثبت اختراع و نشان تجاری ایال...
USDA
مخفف عبارت USDA
United States Department of Agriculture
وزارت کشاورزی ایالات متحده آمریکا ...
DOT
مخفف عبارت DOT
Department Of Transportation
وزارت ترابری ایالات متحده آمریکا (...
HHS
مخفف عبارت HHS
Health and Human Services
وزارت بهداشت و خدمات انسانی ایالات...
FEMA
مخفف عبارت FEMA
Federal Emergency Management Agency
سازمان مدیریت بحران فدرال که به اخ...
SNMMI
مخفف عبارت SNMMI
Society of Nuclear Medicine and Molecular Imaging
انجمن پزشکی هسته‌ای و تصویربرداری ...
NACE
مخفف عبارت NACE
National Association of Corrosion Engineer
انجمن بین‌المللی مهندسان خوردگی (N...
SISMI
مخفف عبارت SISMI
Servizio per le informazioni e la sicurezza militare
اداره اطلاعات نظامی ایتالیا که به ...
USTR
مخفف عبارت USTR
United States Trade Representative
دفتر نماینده تجاری ایالات متحده (O...