مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف اصطلاحات سازمانی

مجموعه کلمات اختصاری و پرکاربرد در زمینه سازمان‌ها، موسسه‌ها، انجمن‌ها، ارگان‌ها و...
IMIDRO
مخفف عبارت IMIDRO
Iranian Mines And Mining Industries Development And Renovation Organization
سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع...
پاد
مخفف عبارت پاد
پایگاه اطلاع‌رسانی دولت
سامانه پاد (پایگاه اطلاع‌رسانی دولت)...
CEN
مخفف عبارت CEN
Comité Européen de Normalisation
CEN مخفف عبارت کمیسیون استانداردهای...
MPAA
مخفف عبارت MPAA
Motion Picture Association of America
انجمن سینمایی آمریکا یا به‌شکل خلاصه...
FIRST
مخفف عبارت FIRST
Forum of Incident Response and Security Team
انجمن پاسخ به حادثه و تیم امنیتی...
NIEM
مخفف عبارت NIEM
National Information Exchange Model
مدل ملی تبادل اطلاعات حاصل مشارکت...
PCRM
مخفف عبارت PCRM
Physicians Committee for Responsible Medicine
کمیته پزشکان برای پزشکی مسئولانه (PCRM)...
IAVA
مخفف عبارت IAVA
Iranian Anti-Vivisection Association
ایرانیانِ مخالفِ آزمایش روی حیوانات (به...
NAVA
مخفف عبارت NAVA
National Anti-Vivisection Alliance
اتحادیه ملی ضد زنده‌شکافی (NAVA) یک...
IAB
مخفف عبارت IAB
Interactive Advertising Bureau
موسسه آمریکایی دفتر آگهی‌های تعاملی...
AICPA
مخفف عبارت AICPA
American Institute of Certified Public Accountants
انجمن حسابداران عمومی گواهی‎شده آمریکا...
PCAOB
مخفف عبارت PCAOB
Public Company Accounting Oversight Board
هیئت نظارت بر حسابداری شرکت‌های عام...
COSO
مخفف عبارت COSO
Committee Of Sponsoring Organizations
کارگروه سازمان‌های پشتیبان مالی کمیسیون...
ISDB
مخفف عبارت ISDB
International Society of Drug Bulletins
انجمن بین‌المللی بولتن‌های دارویی که...
EPEA
مخفف عبارت EPEA
European Prison Education Association
انجمن اروپایی آموزش در زندان در سال...
CTIO
مخفف عبارت CTIO
Cerro Tololo Inter-American Observatory
رصدخانه اینتر-آمریکن سرو تولولو یک مرکز...