مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

اصطلاحات سازمانی

مجموعه کلمات اختصاری و پرکاربرد در زمینه سازمان‌ها، موسسه‌ها، انجمن‌ها، ارگان‌ها و...
ZAV

مخفف عبارت ZAV

Zelf Aangebrachte Voorzieningen
خدمات استخدام و جایابی بین المللی (ZAV)...
EFQM

مخفف عبارت EFQM

European Foundation for Quality Management
بنیاد اروپائی مدیریت کیفیت...
UPU

مخفف عبارت UPU

Universal Postal Union
اتحادیه جهانی پست (UPU) نخستین انجمن در...
ساجات

مخفف عبارت ساجات

سامانه جامع هوشمند تشخیص صلاحیت عوامل نظامی فنی و اجرایی
سامانه جامع هوشمند تشخیص صلاحیت عوامل...
IRQO

مخفف عبارت IRQO

Iranian Queer Organization
سازمان دگرباشان جنسی ایرانی (همچنین...
BMHA

مخفف عبارت BMHA

Buffalo Municipal Housing Authority
اداره مسکن شهری بوفالو (نیویورک، آمریکا)...