مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف CIT

Crisis Intervention Team

تیم مداخله در بحران
CIT
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود