لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، پنجشنبه، 30 فروردین 1397 - 22:07

مخفف سوک

سازمان وحدت کمونیستی

سوک سازمانی مارکسیستی بود که در جنبش دانشجویی خارج از ایران، علیه رژیم سلطنتی پهلوی فعالیت می‌کرد . این سازمان پیش از انقلاب ۱۳۵۷، گروه اتحاد کمونیستی نام داشت.