لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، دوشنبه، 30 بهمن 1396 - 07:41

مخفف سوک

سازمان وحدت کمونیستی

سوک سازمانی مارکسیستی بود که در جنبش دانشجویی خارج از ایران، علیه رژیم سلطنتی پهلوی فعالیت می‌کرد . این سازمان پیش از انقلاب ۱۳۵۷، گروه اتحاد کمونیستی نام داشت.