لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، پنجشنبه، 27 تیر 1398 - 05:23
EN
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

مخفف اصطلاحات پزشکی

مجموعه کلمات اختصاری و پرکاربرد در زمینه های پزشکی، بیماری، آزمایش، دارویی و...
AED
مخفف عبارت AED
Automatic External Defibrillator
دستگاه دفیبریلاتور خودکار خارجی ب...
ANL
مخفف عبارت ANL
Argonne National Laboratory
آزمایشگاه ملی آرگون‏ مشهور به (ANL...
PACS
مخفف عبارت PACS
Picture Archieving and Communication System
سامانه بایگانی و تبادل تصویر معروف...
ATC
مخفف عبارت ATC
Anatomical Therapeutic Chemical
سیستم طبقه‌بندی آناتومیکی درمانی ش...
IBS
مخفف عبارت IBS
Irritable Bowel Syndrome
سندرم روده تحریک‌پذیر یا آی‌بی‌اِس...
MCHC
مخفف عبارت MCHC
Mean Corposcular of Hemoglobin Concentration
MCHC بيانگر ميزان غلظت متوسط هموگل...
MCH
مخفف عبارت MCH
Mean Corposcular of Hemoglobin
MCH در علم پزشکی بيانگر ميزان متوس...