لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، سه شنبه، 25 تیر 1398 - 12:43
EN
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

مخفف EAP

Early Access Version

نسخه ای جدید از نرم افزار که زودتر از معرفی رسمی آن برای استفاده قرار می گیرد.
EAP