لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، يكشنبه، 5 خرداد 1398 - 15:07
EN
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

مخفف CTA

Call To Action

CTA به عنوان ( صدا زدن برای عملیات خاص ) گفته می‌شود. بطور مثال دکمه‌های روی تبلیغات اینترنتی.
CTA