لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، شنبه، 26 آبان 1397 - 04:09
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

مخفف ORM

Object-Relational Mapping

یک لایه مترجم بین زبان برنامه نویسی و پایگاه داده رابطه ای است .
ORM