لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، سه شنبه، 30 بهمن 1397 - 20:48
EN
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

مخفف SD

Standard Definition

نوع فرمت تصویری برای فیلم های با کیفیت معمولی (استاندارد) که SD از حد کیفیت HD پایین تر است.
SD