مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف ESA

Environmental Site Assessment

سایت سازمان ارزیابی زیست محیطی کانادا
ESA
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود