مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف CUV

Crossover Utility Vehicle

کراس‌اوور یا سی‌یووی (CUV) شاسی از خودروها می‌باشد. این نوع شاسی دارای ترکیبی از خودروهای شاسی‌بلند و خودروهای هاچ‌بک است.
CUV
ارسال نظر

ارسال نظر