مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف PAI

Personal Activity Intelligence

هوش فعالیت شخصی (قابلیتی در ساعت‌های Mi band)
PAI
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود