مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف UDDI

Universal Description, Discovery and Integration

پروتکل شرح، کشف، و یکپارچه‌سازی فراگیر یا یودی‌ (UDDI) را باید یکی از پایه‌های اصلی در ایجاد و اجرای فن‌آوری خدمات وب به حساب آورد. یودی‌ سکّوی استانداردی به وجود می‌آورد، که بر روی آن، شرکت‌ها و کاربردهای گوناگون قادرند به جستجوی آسان، سریع، و پویای خدمات وب بر روی اینترنت بپردازند.
UDDI
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود