مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف NUD

Nude

نود (Nude) به معنای برهنه می‌باشد و اکثرا این عبارت در توییتر مورد استفاده قرار می‌گیرد.

برهنگی نوعی رفتار انسانی است که از نپوشیدن لباس حاصل می‌شود و مخالف پوشیدگی است. برهنگی تحت تأثیر فرهنگ‌ها و مذاهب گوناگون در میان جوامع انسانی رواج دارد. پوشیدن لباس یکی از ویژگی‌های بارز انسانی است که از نیازهای کارکردی انسان مانند حفاظت در برابر اشیا و سرما پس از از دست دادن مو و مهاجرت به مناطق سردتر به وجود آمد.
NUD
ارسال نظر

ارسال نظر