مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف PRO

Professional

Pro پرو همون کوتاه شده کلمه Professional هست که یعنی کسی که تو کارش حرفه ای هست.
PRO
ارسال نظر

ارسال نظر