مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف RCMP

Royal Canadian Mounted Police

پلیس سواره‌نظام سلطنتی کانادا یا ژاندارمری سلطنتی کانادا، (RCMP)، که در اصطلاح پلیس سوار کانادا نامیده می‌شوند، نیروی ملی پلیس در کانادا و یکی از شناخته‌شده‌ترین نیروها از این نوع در جهان می‌باشند. آنها به دلیل داشتن نیرو و ارائه‌ت خدمان پلیسی (حفظ نظم و امنیت و آرامش) در سطح ملی، فدرال، استانی و شهری، در جهان یکتا هستند. این نیروها به ارائهٔ خدمات پلیسی فدرال در کل کانادا و استانی و شهری در ۸ استان کانادا (به غیر از استان‌های اونتاریو و کِبِک) و ۳ ناحیهٔ این کشور، که تقریباً شامل ۱۹۰ ناحیهٔ شهری (شهرداری) و ۱۸۴ اجتماع بومیان و سه فرودگاه بین‌المللی می‌پردازند.
RCMP
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود