مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف CREA

Canadian Real Estate Association

سازمان مشاورین املاک کانادا
CREA
ارسال نظر

ارسال نظر