مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف BNC

Bayonet Neil Concelman

رابط بی ان سی نوع رایجی از رابط آر اف است که به سر کابل کواکسال بسته می‌شود. از رابط بی ان سی برای ارتباطات سیگنالهای آر اف، سیگنالهای ویدئویی، رادیو آماتور، سیستم‌های رادیویی هواپیمایی، و انواع زیادی از دستگاه تست الکترونیکی استفاده می‌شود.
BNC
ارسال نظر

ارسال نظر