مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف BRAC

Bangladesh Rural Advancement Committee

کمیته پیشرفت روستایی بنگلادش (در حال حاضر ایجاد منابع در جوامع)
BRAC
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود