مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف ENT

Enter

در صفحه کلید رایانه دکمه انتر یا ورود (Enter Key) [یا دکمه ریترن یا بازگشت (Return Key) در سیستم عامل مکینتاش و بیشتر سان مایکروسیستمز] برای واسط خط فرمان و واسط گرافیکی کاربر به کار می‌رود. گاهی نیز از این دکمه برای فشار دادن کلید اوکی در رایانه به کار می‌رود.

جایگاه کلید اینتر معمولاً در سمت راست پایین کی‌پد است.
ENT
ارسال نظر

ارسال نظر