مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

FIVA

مخفف عبارت FIVA

Fédération Internationale des Véhicules Anciens
فدراسیون بین المللی وسایل نقلیه باستان...
IOPS

مخفف عبارت IOPS

Input/Output Operation per Second
آی‌آپس یکی از سنجش‌های عملکرد متداول...
PAN

مخفف عبارت PAN

Personal Area Network
شبکه شخصی، یک شبکه رایانه‌ای است که...
AM

مخفف عبارت AM

Amplitude Modulation
ا ام یا ای ام (AM) فرایند تغییر دامنه...