مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف PICC

Peripherally Inserted Central Catheter

کاتتر مرکزی کاشته از راه پیرامونی که در پزشکی به آن پیک‌لاین (PICC line) گویند، یک کاتتر مرکزی است که از راه یک سیاه‌رگ غیر اصلی و بیشتر از راه یک ورید پریفرال درون بدن کاشته یا نصب می‌شود تا در تزریق طولانی‌مدت دارویی همچون شیمی‌درمانی و آنتی‌بیوتیک‌درمانی مورد استفاده قرار گیرد.

از مزایای عمده آن می‌توان به پایین آمدن خطرهای مربوط به کاتتر مرکزی که از راه ژوگولار یا وداج نصب شده و همواره ریسک پنوموتوراکس و عفونت را به‌همراه دارد اشاره نمود.

پیک‌لاین در یک ورید محیطی در بازو، مانند ورید سفالیک، سیاه‌رگ باسیلیک یا ورید بازویی وارد شده، و پس از آن به سمت قلب هدایت شده در انتها درون ورید اجوف فوقانی قرار می‌گیرد. پیک‌لاین توسط پزشک، پرستار آموزش دیده یا تکنیسین رادیوگرافی و با استفاده از سونوگرافی نصب می‌گردد.
PICC
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود