مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف OHE

Mohe

فرودگاه موهه گولیان یک فرودگاه همگانی با کد یاتا OHE است . این فرودگاه در کشور چین قرار دارد .
OHE
ارسال نظر

ارسال نظر