مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

TSL

مخفف عبارت TSL

Tamuín National Airport
فرودگاه ملی تاموئین یک فرودگاه همگانی...
AZA

مخفف عبارت AZA

Association of Zoos Aquariums
اتحادیه باغ‌وحش‌ها و آکواریوم‌ها...
WFM

مخفف عبارت WFM

The World Federalist Movement
جنبش پیرو فرمانروایی جهانی یک جنبش...
XOOPS

مخفف عبارت XOOPS

eXtensible Object Oriented Portal System
برنامه مدیریت محتوای زوپس، یک نرم‌افزار...