مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

ESC

مخفف عبارت ESC

Electronic Stability Control
کنترل پایداری الکترونیکی به اختصار ESC،...
ICOT

مخفف عبارت ICOT

Institute For New Generation Computer Technology
موسسه تکنولوژی کامپیوتر نسل جدید. (این...