مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف ANS

American Nuclear Society

انجمن هسته‌ای آمریکا تاسیس ۱۹۵۴، یک سازمان نیمه دولتی و بزرگ‌ترین سازمان حرفه‌ای آمریکا در زمینه دانش مهندسی هسته‌ای است.
این انجمن در سال ۲۰۰۷ بیش از ۱۱۰۰۰ عضو داشت، و مرکز آن در ایلینوی است.
ANS
ارسال نظر

ارسال نظر