مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

BNL

مخفف عبارت BNL

Brookhaven National Laboratory
آزمایشگاه ملی بروکهیون مشهور به (BNL)...
نهاجا

مخفف عبارت نهاجا

نیروی هوایی جمهوری اسلامی ایران
نهاجا یکی ازنیروهای چهارگانه ارتش...
نزاجا

مخفف عبارت نزاجا

نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران
بزرگترین نیرو در بین نیروهای مسلح...