مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف NPM

Node Package Manager

ان‌پی‌ام (NPM) مدیر بسته پیش‌فرض نود.جی‌اس است. ان‌پی‌ام از راه میانجی خط فرمان اجرا می‌شوند و سرپرستی وابستگی‌های را برای یک برنامه انجام می‌دهد.

NPM
ارسال نظر

ارسال نظر