مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف JRPG

Japanese Role Playing Game

JRPG به معنای، سبک بازی نقش آفرینی ژاپنی
JRPG
ارسال نظر

ارسال نظر