مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف XBL

XML Binding Language

ایکس‌بی‌ال یک زبان مبتنی بر XML بر پایه markup language برای بیان رفتار XUL-widgets و متغییرهای XML استفاده می‌شود. XBL توسط پروژه موزیلا برای استفاده در برنامه Mozilla Application Suite توسعه یافت و زبانی است که هم اکنون تحت یک استاندارد رسمی تعریف نمی‌شود بنابراین به طور اختصاصی برای موزیلا است که فقط روی گکو (رایانه) پیاده‌سازی شد.XBL 2.0 آخرین نسخه XBL می‌باشد.
XBL
ارسال نظر

ارسال نظر