مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف PDMS

Plant Design Management System

نرم‌افزاری‌ست برای طراحی سه بعدی که بیشتر در شرکت‌های مهندسی برای طراحی و مدلسازی رایانه‌ای یک مجموعه صنعتی استفاده می‌شود. قابلیت مهم این نرم‌افزار امکان طراحی هم زمان بخش‌های مهندسی در آن است.
PDMS
ارسال نظر

ارسال نظر