مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف PLA

Programmable Logic Array

PLA جانشینی برای ROM که از یک شبکه منطقی استاندارد استفاده می‌کند. این شبکه به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی شده است که عمل خاصی را انجام می‌دهد.
PLAها یا در مدارهای MOS و یا در مدارهای دوقطبی پیاده‌سازی می‌شوند.
PLA
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود