مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف T

Tesla

تسلا (T) واحد چگالی شار مغناطیسی (B) و برابر با ۱۰٬۰۰۰ گاوس است.
T
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود