مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف FWB

Frankfurter Wertpapierbörse

بورس سهام فرانکفورت (FWB) یکی از بازارهای بورس سهام است که از لحاظ سرمایه بازار، در رتبه دوازدهم در دنیا قرار دارد و در فرانکفورت آم ماین، آلمان واقع است و توسط دویچه بورزه اداره می‌شود.
FWB
ارسال نظر

ارسال نظر