مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف WPF

Windows Presentation Foundation

WPF یا Avalon یک زیر سیستم گرافیکی لحاظ شده در دات نت 3.0 به بالا است که باعث جداسازی ساختار UI از منطق Business Logic میشه.معادل آن (زیر مجموعه ای از آن) در وب هم مورد استفاده قرار میگیره با نام WPF/E (با نام رمز:SilverLight)
WPF
ارسال نظر

ارسال نظر