مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف UIS

University of Illinois at Chicago

دانشگاه ایلینوی در شیکاگو یا اختصارا UIC از دانشگاه‌های ایالت ایلینوی و در شهر شیکاگو واقع شده است. این دانشگاه را نباید با دانشگاه شیکاگو اشتباه کرد. UIC بزرگ‌ترین دانشگاه شهر شیکاگو محسوب می‌گردد.

ادرین اسمیت (معمار) از دانش‌آموختگان معروف این دانشگاه است.

این موسسه بزرگ‌ترین دانشگاه علوم پزشکی از لحاظ تعداد دانشجوی پزشکی در سطح آمریکا می‌باشد.
UIS
ارسال نظر

ارسال نظر